Digital-tv, olika tekniker

Digital-tv bygger i korthet på att utsändningen sker med komprimerade digitala signaler. Därmed får man jämfört med analoga signaler plats med fler kanaler i det frekvensområde som är avsatt för utsändning. Distributionen av digital-tv kan ske på flera olika sätt.

Marksänd tv (terrestrial)
Sänds via marknätet som består av sändarnät på master placerade runt om i landet. Mellan 2005 och 2007 genomfördes en digital-tv-övergång i Sverige som innebar att man stegvis övergick från analoga till digitala sändningar via marknätet. Signalen tas emot via en antenn.
Boxer är operatör.

Kabel
Kabel-TV sänds via ett kabelnät som dragits i marken från en sändningscentral ut till en mängd bostadsfastigheter. Kabel-TV är den vanligaste sändningsformen i svenska storstäder/lägenheter.
ComHem är den dominerande operatören i Sverige.

Satellit
Den digitala signalen sänds ut via en satellit som är placerad i en bana cirka 36 000 km ovanför jordytan. Satellitsändningar tas emot av en parabolantenn.
I Sverige erbjuder operatörerna Viasat och Canal Digital digital-tv via satellit.

IP-TV
Med ny teknik kommer nya möjligheter och det senaste i utvecklingen är tv distribuerad via bredband. Detta kallas för IPTV och distribueras genom stängda nätverk.
Telia och Bredbandsbolaget är de större operatörerna för IP-TV