Digital-tv, vad ska jag välja?

När du ska välja digitaltv finns det ett några saker att ta hänsyn till.

Först behöver du veta vilken typ av distribution av digital-tv du vill/kan ha. Distributionen av digital-tv kan ske på flera olika sätt: marksänd TV (terrestrial), kabel TV, satelit TV eller IP-TV.  Läs mer om de olika teknikerna/distributions typerna.

När du vet vilken typ av distribution som kan levereras till ditt hem så är det dags att välja operatör. I Sverige finns olika operatörer som levererar digital-tv inom de olika distributions typerna. Vilken operatör som levererar digital-tv i de olika distributions typerna kan du läsa om här. Operatörena har lite olika utbud och erbjuder oftast mer än ett kanal-paket, välj den som passar ditt behov.