Det står ”ingen signal” på TV-skärmen.

Kontrollera att SCART-/HDMI-kabeln är ordentligt ansluten, i både digitalboxen och TV:n.
Om det står ett kanalnummer eller ”Meny” i boxens display, kontrollera då att du har ställt in TV:n på rätt källa/kanal.
Om du kopplar med HDMI brukar kanalen på TV:n heta exempelvis: ”HDMI 1″.