Det står ”Sätt i kortet” i TV-skärmen?

Följ alltid anvisningen i bruksanvisningen om kortets chip skall peka uppåt eller neråt.