Jag får upp meddelande med att ange en föräldrakod på vissa kanaler. Jag vill inte behöva ange det hela tiden.

Gå in till Användarinställningar i Menyn, Välj Låsning och ange kortets pinkod, 0000. Ändra nivån från 03 till 18 och bekräfta genom att trycka på OK-knappen.