Kommer min box fungera i utlandet?

Vi kan endast garantera att den fungerar i det land där du köpt boxen eftersom den är anpassad efter det specifika landets sändningar.