Ska man koppla boxen med SCART och HDMI kabel?

Nej, det räcker att du kopplar den med ena. Det blir bättre bild med HDMI.