När jag spelar in 2 program kan jag inte se ett tredje. Är boxen trasig?

Boxen har 2 tuners/mottagre vilket innebär att den kan återge 2 kanaler samtidigt. Du kan alltså spela in 2 kanaler och samtidigt se ett inspelat program.