Bilden är för stor eller passar inte in i TV skärmen.

Kontrollera att bildformatet i boxen är riktigt inställt, se bruksanvisningen. Kontrollera sedan att TV:ns bildformat är anpassad efter boxen.