I displayen på digitalboxen står det endast – -:- –

Se om antennkabeln är ordentligt ansluten. Testa också att koppla ur strömmen från boxen och försök igen.

Klockan i displayen kommer ifrån sändningen och är alltså ingenting man kan ställa in själv i boxen.