Kan digitalboxen försörja en antenn och en förstärkare med ström?

Ja, men alla modeller har inte den här möjligheten. Du kan se i menyn på din box under Teknisk information -> Antennsignal om du finner inställningen för antennförsörjning.

Om du finner inställningen och använder en aktiv antenn med en förstärkare och du vill att boxen ska förse den med ström (5V -
50 mA max) ställer du in antennströmförsörjning via DTR på JA. Lämna annars på NEJ.